Certyfikaty

Rosyjski Certyfikat Zgodności

Rosyjski Certyfikat zgodności z Reglamentem Technicznym " O bezpieczeństwie maszyn i oprzyrządowania", dopuszczajacy zawory naszej produkcji do obrotu na rynku Federacji Rosyjskiej.

Unia Celna

Certyfikat zgodności z Reglamentem Technicznym "O bezpieczeństwie maszyn i oprzyrządowania", dopuszczający zawory naszej produkcji do obrotu na rynku Unii Celnej.

Unia Celna

Certyfikat zgodności z Reglamentem Technicznym "O bezpieczeństwie maszyn i oprzyrządowania", dopuszczający zawory naszej produkcji do obrotu na rynku Unii Celnej.

Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania obejmujący System Zarządzania Jakością wg ISO 9001, System Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001 oraz System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N 18001

Certyfikat zatwierdzenia

Certyfikat zatwierdzenia stosowania systemu jakości zgodnego z wymaganiami określonymi  w module H Dyrektywy 2014/68/UE, uprawniający do znakowania wyrobów znakiem bezpieczeństwa CE

INiG

Certyfikat upoważniający do oznaczania kurków znakiem "B" jako potwierdzenie stosowania kryteriów technicznych Instytutu Nafty i Gazu

Świadectwo Jakości Zdrowotnej

Świadectwo Jakości Zdrowotnej dot. kurków kulowych, których elementy stykają się z artykułami spożywczymi i wodą pitną.

Polityka ZSZ

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania


Copyright © Chemitex 2014 | Prawa